המועצה הדתית

מזכרת בתיה

מאמר על חוק הרבנים: המתפללים יבחרו את רב הקהילה

כרב עיר, ותיק רבני העיר בישראל, אני מאמין שקרן הרבנות בישראל תעלה לאין שיעור אם נשכיל לחוקק את חוק בחירת רבנים באופן שיקבע את הכללים על פיהם מתפללים של כל בית הכנסת יבחרו לעצמם את הרב לקהילתם בבחירות אישיות דמוקרטיות.

 "יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב וקנה לך חבר והווי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות משנה פ"א מ"ו). רבי יהושוע מחייב כל אזרח בישראל  לבחור מרצונו החופשי את רבו המובהק. רב שידון כל אדם לכף זכות. רב שציבור המתפללים בוחר יהיה מקובל ויסורו למשמעתו ועל פיו יצאו ואל פיו יבואו.

 על המועמד לתפקיד להיות בעל תעודת כושר לכהן כרב בית הכנסת מטעם הרבנות הראשית לישראל. צה"ל יכיר בשלוש השנים הראשונות לכהונתו כרב בית הכנסת, שירות בו יכהן בהתנדבות, כמי שעשה שירות לאומי בדומה למורה חייל או כל תומך לחימה אחר ובתנאי שרב בית הכנסת יעבור טירונות. בכך תחסוך המדינה שכר אלפי רבנים המשרתים בקודש.

 מינוי אלפי אברכים לכהונת רב בית כנסת ירים את קרן הרבנות. במדינת ישראל ישנם ב"ה אלפים רבים של בני תורה יראי שמים שמילאו כרסם בש"ס ופוסקים הראויים לשרת בקודש כרבני קהילות ולהאציל מרוחם וחכמתם על מיליוני מתפללים החברים ביותר מעשרת אלפים בתי כנסת בישראל ועוד באלפי קהילות יהודיות בגולה כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים.

 כל ציבור שיש לו מנין מתפללים מיקרי קהילה ורשאי מורה ההוראה אותו בחרו לרב הקהילה להנהיג חומרות או קולות ואפילו להנהיג מנהגים חדשים כמקובל מאבותיו משום שהקהילה נחשבת לקהל בפני עצמו ואינו בטל לראשונים. לדוגמא; אלמלי כן לא ניתנה הרשות לקיים שחיטה אשכנזית בירושלים בה נהגו מנהגי ספרד המקילים קודם שצמחה בה הקהילה האשכנזית (עיין ביאור הלכה או"ח תס"ח ד' "וחומרי מקום").

כיום, הרבנות הראשית לישראל נשענת על רבני עיר (עיריה או מועצה מקומית) הנבחרים בהליך לבחירת "רב עיר" כאמור בתקנות שירותי הדת היהודיים  הליך פוליטי מסובך וכמעט בלתי ניתן לביצוע. נתון שהביא אותנו למצב בו הרבה תקנים בערים ובמועצות המקומיות אינם מאוישים זה שנים רבות.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית זקוקה לרבנות בעלת שרשרת פיקוד הצומחת מהעם ולא כפי הנהוג כיום. ונהפוך הוא. מינוי אלפי רבנים לבתי הכנסת יבסס את הרבנות ויצמיח אלפי אברכים שיפיצו את ערכי התורה ויקנו למדינת ישראל תעודת זהות יהודית. רבני בתי הכנסת יבחרו את רב העיר ורבני הערים יבחרו את הרב הראשי לישראל ואת מועצת הרבנות הראשית.