המועצה הדתית

מזכרת בתיה

מקוואות

מקוואות

מקווה נשים

 • כתובת: רחוב מידון 18
 • זמני פתיחה:
  ימי חול: חורף 17:30-21:00 | קיץ 19:30-22:30 [שמנה לב כי ניתן לטבול רק לאחר צאת הכוכבים והמקווה פתוח מוקדם יותר רק לצורך הכנות].
 • ליל שבת וחג: משעת הדלקת הנרות למשך שעה וחצי
  מוצאי שבת וחג: חצי שעה לאחר צאת השבת למשך שעתיים
 • קביעת תורים ע"י אפליקציית מקווה און ליין – מקווה אונליין (mikve-online.com)
 • בלניות:                                   
  בלנית אחראית: עפרה גואטה – 052-8566808  /  בלנית: ענת הילל – 054-2585045
 • תעריפי טבילה על פי קביעת המשרד לשירותי דת:

טבילה במקווה – 17 ₪

טבילה במקווה כולל מקלחת / אמבטיה – 34 ₪

טבילה בחדר מיוחד / טבילת כלה – 57 ₪

         טבילה בליל שבת וערב חג – פטור מתשלום

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן – פטור מתשלום

 • נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות:

לנוחותכן, מצ"ב מידע מתוך חוזר מנכ"ל:

המשרד לשירותי דת רואה חשיבות עליונה בנתינת השירותים המיטביים לציבור הטובלות, כדיע"מ שתקיימנה את מצוות הטבילה כהלכתה, בד בבד המשרד רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיותה של הטובלת תוך שימת דגש על שמירת צנעת הפרט.

לאור האמור, אבקש לחדד את הנקודות המצוינות להלן, לציבור הבלניות האמונות על נתינת השירות השוטף לקהל הטובלות. וזאת, בהתאם לפסיקת הרבנים הראשיים לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א והרב דוד לאו שליט"א , מיום ט"ז כסלו תשע"ד, כדלהלן:

  1. עם הגעתה של הטובלת למקווה, תפנה הבלנית את הטובלת לחדר פנוי בהתאם לתור הקיים.
  2. לאחר שסיימה הטובלת את הכנותיה, תפנה הבלנית את הטובלת לבור הטבילה
  3. תפקיד הבלנית במקווה נועד, בין היתר, לסייע לטובלות לקיים את מצוות הטבילה כהלכתה.
  4. טרם הטבילה, תציע הבלנית לטובלת סיוע מעשי ובחינה הלכתית המתמקדת בנושאי הטבילה, וזאת בתנאי שהטובלת מעוניינת בכך
  5. במידה שוהטובלת אינה מעוניינת בהכוונה או בבחינה הלכתית טרם הטבילה, אין לבלנית לעכבה ובהתאם לכך, הבלנית תאפשר טבילה ללא דרישה או שאלות הנוגעות לענייני הטבילה.
  6. יובהר כי יש לשים דגש על כיבוד פרטיותן של ציבור הטובלות ולאור זאת על הבלנית להימנע משאלות שעלולות לפגוע בפרטיות.
  7. בשאלות הלכתיות, במידה ויתעוררו על ידי הטובלת, תפנה הבלנית את השאלה לרב המקומי.
  8. למען הסר ספק, בכל עניין הנוגע לשאלה הלכתית, הנושא יובא להכרעה לפי פסיקת הרבנות המקומית או הראשית וזאת על פי סעיף 6א' לחוק שירותי הדת היהודיים.(חוזר מנכ"ל הכללי עד/1 א' ניסן תשע"ד, 1 באפריל 2014 סעיף 832)

 

מקווה כלים

 • כתובת: רחוב מידון 18
 • הגעה בשעות היום בלבד
 • אחראי: יהודה זקן – 055-2240042

 

מקווה גברים

 • מקווה גברים מנוהל ומופעל ע"י בית חב"ד.

כתובת: רח' המייסדים 17

הגעה בתיאום מראש בלבד במספר: 054-7926770