המועצה הדתית

מזכרת בתיה

גניזה

גניזה

מיקומי גניזה:

גן יואב – סמוך לבית הכנסת המרוקאי. מצורפת תמונת מתקן הגניזה במקום:

מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לגן יואב
מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לגן יואב

 

בית הכנסת ישי – סמוך לכניסה האחורית. מצורפת תמונת מתקן הגניזה במקום:

מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לבית הכנסת ישי
מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לבית הכנסת ישי

אחראי: יהודה זקן –055-2240042

 

רגע לפני שאתם מעבירים חומר לגניזה שימו לב:

הגניזה מיועדת לחומשים וסידורים.
אין צורך לגנוז עלוני שבת!
אמנם צריך לשמור עליהם שלא יבואו לידי בזיון, אך מספיק לעטפם בשתי שקיות ניילון, ולהביאם לפח למחזור נייר.

פרטי התקשרות עם המועצה הדתית

זמני השבת במזכרת בתיה