המועצה הדתית

מזכרת בתיה

גניזה

גניזה

מיקומי גניזה:

גן יואב – סמוך לבית הכנסת המרוקאי. מצורפת תמונת מתקן הגניזה במקום:

מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לגן יואב
מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לגן יואב

 

בית הכנסת ישי – סמוך לכניסה האחורית. מצורפת תמונת מתקן הגניזה במקום:

מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לבית הכנסת ישי
מיקום מתקן גניזה מזכרת בתיה, סמוך לבית הכנסת ישי

אחראי: יהודה זקן –055-2240042

 

רגע לפני שאתם מעבירים חומר לגניזה שימו לב:

הגניזה מיועדת לחומשים וסידורים.
אין צורך לגנוז עלוני שבת!
אמנם צריך לשמור עליהם שלא יבואו לידי בזיון, אך מספיק לעטפם בשתי שקיות ניילון, ולהביאם לפח למחזור נייר.