המועצה הדתית

מזכרת בתיה

עירובין

עירובין

הסבר לעירוב:

אחד מלט' אבות מלאכה האסורות בשבת הינו: "הוצאה מרשות לרשות" – זאת אומרת שקיים איסור להוציא חפצים מרשות היחיד (למשל בית) לרשות הרבים וצעידה של יותר מארבע אמות ולהפך.

הפתרון ההלכתי המאפשר הוצאה מרשות לרשות הינו פתרון 'העירוב' – משמעות העירוב הינו הקפת כל השטח הציבורי באופן שכל האזור הופך לרשות אחת ובמילא מותר להוציא בתוכה חפצים ולהסתובב איתם בכל השטח המוקף.

העירוב מורכב ממחיצה של גדר או חומה המקיפה את האזור הנדרש או על ידי הקפה שנקראת 'צורת הפתח' – כפי שמתבצע כיום על ידי התקנת עמודים ייעודיים עליהם עובר חוט דק מתוח. אופן זה של 'צורת הפתח' נחשב מבחינה הלכתית למחיצה כשרה שעל ידה נהפך השטח המוקף לרשות היחיד.

מפת העירוב - מזכרת בתיה
מפת גבולות העירוב – מזכרת בתיה