המועצה הדתית

מזכרת בתיה

סימני דרך לשנה הבאה על שולחן ראש השנה

לתפילה ערך עליון בחיי הנפש. היא כלי התקשורת בין האדם ויוצרו.

בראש השנה, יום הולדת האדם הראשון, המשמש לנו כיום הכתרת הקב"ה למלך עלינו.

יום חשבון הנפש. יום הדין. התפילה זו התקווה לשנה טובה יותר.

על שולחן החג אנחנו מניחים סימנים ונושאים בקשות אל אל בשמים.

רבי לוי בשם רבי חנינא אמר: בכל נשימה ונשימה שהאדם נושם

הוא מקלס את בוראו שהעניק לו חיים.

כאמור (תהילים ק"נ ו') "כל הנשמה תהלל י-ה" – כל נשימה תהלל

י-ה (בראשית רבה). כל נשימה היא גופא קילוסו של הבורא.

אני חי משמע אני קיים על פי רצון בוראי. איכות חיי מותנה באופן שאני

מנהל את חיי היומיום שלי. כמאמינים בני מאמינים, אנחנו מאמינים

שאם נחיה על פי האמור בתורה, חיינו יהיו טובים יותר.

בראש השנה הציעו חז"ל להניח על השולחן סימנים לדרך החדשה בשנה הבאה עלינו לטובה,

בנוסף על המטעמים גם תפוחי עץ ורימונים ותמרים ומיני ירק לציון הערכים שנרכוש בחג.

אחרי אמירת הקידוש ונטילת ידים וברכת "המוציא לחם מן הארץ" נוטל בידו פלח תפוח עץ,

המשפר את  פעילות מערכת העיכול, ומברך עליו את הברכה "בורא פרי העץ". נוטל פלח ממנו

וטובל אותו בדבש ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה". מפלח את הרימון, המונע טרשת העורקים, ומביט על ים גרעיניו ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שנהיה מלאים במצוות כרימון".. נוטל תמר, המהווה מקור טוב לסידן זרחן ומגנזיום הטובים לבריאות העצם, ואומר "יהי רצון שייתמו אויבינו ומבקשי רעתינו".

עורך השולחן מניח על השולחן מיני ירקות. נוטל גזר, עדיף מתוק, הוא מלך הבריאות, נלחם ביעילות במחלות, ומברך עליו את הברכה "בורא פרי האדמה" ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתגזור עלינו גזרות טובות". נוטל רוביא (לוביה) מין שעועית, מלשון המשעשעת את הלב, יען כי היא מקנה תחושה מלאה ושובע, עשירה בחלבון מן הצומח, שמכינים ממנה לביבות ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שירבו זכויותינו ותלבבנו". נוטל כרתי (כרישה) ירק ממשפחת השום, המסיעת בין השאר באיזון רמות הכולסטרול ואומר "יהי רצון שיכרתו אוייבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו". נוטל קרע (מין דלעת), המסיעת לבריאות הלב וכלי הדם, ומגנה על רשתית העין ואומר "יהי רצון שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו". נוטל סילקא (סלק) ידוע כמונע סרטן ומעכב תהליך ההזדקנות, ואומר "יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיסתלקו אויבינו ומבקשי רעתינו"

חותני הגאון הרב שמואל בארי זצ"ל שכיהן כרב ראשי בפינלנד והולנד, היה נוהג לאכול ראש של דג, העשיר בחלבון וחומצות שומן מסוג אומגה 3 ואומר "יהי רצון שנהיה לראש" ולא יסף "ולא לזנב" משום שהיה נוהג להתפלל ולקוות לטוב. הרב הלך אל בית עולמו בשיבה טובה וכל שנה אחרי הגיעו לשבעים היה נוהג ביום העצמאות יום הולדתו לברך "ברכת שהחיינו על השנה היתרה שזכה בה כאמור שבעים הם שנות חיי האדם וכל מעבר לך ברכת שמים היא.

הרב שמואל בארי היה מקפיד להניח על שולחן החג בראש השנה רק מאכלים שהיו מזכירים את החיובי שבחיים. לכן, לא הניח סלק, כרתא, קרע או תמר, עליהם אנחנו נוהגים להתפלל, שאויבינו ייפגעו יכרתו, יסתלקו וייתמו מן הארץ. כאמור בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך(משלי כ"ד י"ז) . גם האבות המייסדים של המושבה מזכרת בתיה ערכו ליל סדר קודם סעודת חג בליל א' ןב' דראש השנה.

חג שמח וטוב לראש המועצה מר גבי גאון וחברי המועצה ושתי רבבות התושבים השכנים היקרים ויהי רצון שיתקבלו לפני היושב במרומים התפילות והבקשות כפי שאנו אומרים בסליחות "הב לן שאלתין ובעותין דלא נהדר ריקם מן קדמך"  ובעה"י נתברך בשנה טובה ומבורכת מפי עליון. נכתב ונחתם לאלתר לחיים של שלום בריאות אושר ועושר ופרנסה טובה אמן כן יהי רצון.