המועצה הדתית

מזכרת בתיה

מידעון 4 – שיתוף הנעשה במועצה הדתית

כל מה שהיה לנו בחודשיים האחרונים (וגם מה שהיה קודם…) ממש כאן אודות – מועצה דתית מזכרת בתיה (moazadatit-mb.org.il)