המועצה הדתית

מזכרת בתיה

חוק הרבנים חייב לאפשר למתפללים לבחור לעצמם את רב בית הכנסת בבחירות דמוקרטיות אישיות

מינוי אלפי אברכים לכהונת רב בית כנסת ירים את קרן הרבנות. במדינת ישראל ישנם ב"ה אלפי בני תורה יראי שמים שמילאו כרסם בש"ס ופוסקים הראויים לשרת בקודש כרבני קהילות ולהאציל מרוחם וחכמתם על המתפללים החברים ביותר מעשרת אלפים בתי כנסת. רבים מהם יכהנו בהתנדבות.

המעוניין בתפקיד חייב לקבל מהרבנות הראשית לישראל תעודת כושר לכהן כרב בית כנסת. המתפללים, אם יחפצו, יבחרו לעצמם מרצונם החופשי רב בבחירות חשאיות דמוקרטיות. על פיו יצאו ועל פיו יבואו חברי הקהילה.

כל ציבור שיש לו מנין מתפללים מיקרי קהילה ורשאי מורה ההוראה אותו בחרו לרב הקהילה להנהיג חומרות או קולות ואפילו להנהיג מנהגים חדשים כמקובל מאבותיו משום שהקהילה נחשבת לקהל בפני עצמו ואינו בטל לראשונים. אלמלי כן לא ניתנה הרשות לקיים שחיטה אשכנזית בירושלים בה נהגו מנהגי ספרד המקילים קודם שצמחה בה הקהילה האשכנזית (עיין ביאור הלכה או"ח תס"ח ד' "וחומרי מקום").

כרב עיר אני מעיד שכשנבחרתי בשנת תשכ"ט (1969) לכהן כרב עיר מזכרת בתיה כיהנו בארץ יותר מארבע מאות רבני עיר (מומ"ק או עיריה) כיום מכהנים כשמונים רבנים בלבד. אז כיהנו כשש מאות רבני שכונות והיום בודדים בלבד.

חובה למלא את השורות ולדעתי הבסיס צריך להיות שדרת רבני בתי הכנסת.

מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית זקוקה לרבנות בעלת שרשרת פיקוד הצומחת מהעם. מינוי רבנים לבתי הכנסת על פי חוק יבסס את הרבנות ויעלה את קרנה וירבה השפעתה על הציבור.

רב בית כנסת יהיה רשאי לאחר עשר שנות כהונה בתפקיד להגיש מועמדותו לכהונת רב ראשי בעירייה או במועצה מקומית אם יהיה בעל תעודת כושר לרב עיר ותעודת כושר לכהן כדיין מטעם הרבנות הראשית לישראל. כך יוכל הרב להקים בית דין רבני מקומי בלשכת הרבנות.

רבני בתי הכנסת יבחרו בבחירות אישיות חשאיות את רב הרשות. רבני הערים והמועצות המקומיות יבחרו לעצמם ומקרבם את הרב הראשי לישראל ואת חברי מועצת הרבנות הראשית. כך תצמח הרבנות בישראל מתוך העם. כך ניצור רבנות ראשית לישראל הצומחת מתוך הרבנות המקומית. ורבנות מקומית מתוך רבנות בתי הכנסת.

"יהושע בן פרחיה אומר: עשה לך רב וקנה לך חבר והווי דן את כל האדם לכף זכות" (אבות משנה פ"א מ"ו). רבי יהושוע מחייב כל אזרח בישראל  לבחור מרצונו החופשי את רבו המובהק. רב שידון כל אדם לכף זכות.