המועצה הדתית

מזכרת בתיה

הנחיות לשבת בראשית

עת צרה היא ליעקב ממנה יוושע. חובה להקפיד על הנחיות פיקוד העורף.

בל נשכח! במזכרת בתיה נפלו טילים. ונשמרתם לנפשותיכם מאד.

 

הקדוש ר' שרגא חסיד הי"ד, ממשחררי הכותל במלחמת ששת הימים, מעמודי התווך בקהילת בית הכנסת הגדול, נפל חלל מפגיעת טיל.

תנחומים למשפחתו וכן למשפחות הנרצחים וחללי צה"ל הי"ד.

 

בשבת הבע"לט יש להתפלל יחיד בבית צמוד לממ"ד. במיוחד למתקשים בהליכה ולכל מי שאין בית כנסת עם ממ"ד סמוך לביתו

וקיים חשש שעם הישמע אזעקה לא יגיע מיד למחסה. קריאת התורה יעשה בטעמים מתוך חומש.

רצוי להתפלל בשעה הקבועה שמתפללים בבית הכנסת.

 

מי שבית כנסת סמוך לביתו ויש בו ממ"ד יוכל לקיים בו מנין כרגיל.

ניתן לפצל למספר מניינים באופן שהממ"ד יכיל את כל המתפללים.

 

מי שיכול לארגן מנין מצומצם בביתו צמוד לממ"ד עדיף.

אם אין ספר תורה יקרא הקורא מחומש בטעמים.

 

בשבת מותרת נשיאת נשק וכן החזקת פלאפון על רטט בכיסו.

יש להתקין אפליקציית צבע אדום.

 

צריך להשאיר בכל בית רדיו פועל על גל שקט בשבת.

 

אחרי התפילה יש לומר פרק כ' בתהילים ומי שברך לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון

ותפילה לשלום המדינה וקרובה הישועה לבוא בעזרת צור ישראל וגואלו.

 

זכור נזכור! המחלוקת והפילוג הביאו עלינו את האסון הנורא יען כי באין אחדות בישראל אין שלום

ואם אין שלום בינינו אין שלום בארץ. נתפלל שהשטן לא יצליח יותר לפלג אותנו ולשסע האחד בשני חלילה.

ייחודנו ואחדותנו היא היא הערובה לבטחוננו. בתפילה לשבת של שלום.