המועצה הדתית

מזכרת בתיה

חובה לעבור טירונות כדי "לְלַמֵּ֥ד בְּנֵֽי־יְהוּדָ֖ה קָ֑שֶׁת" (שמ"ב א')

לו דוד המלך חי בימינו, היה מחייב כל תלמיד בישראל, כולל תלמידי הישיבות, במסגרת המוסד החינוכי בו הוא לומד, לעבור הכשרה להגנה עצמית כולל שימוש בנשק חם לקיים "וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם" (דברים ד' ט"ו). בפרעות תשפ"ד המיומנים האוחזים בנשק, הצילו נפשות רבות.

והמעשה שהיה כך היה, הפלישתים הביסו את ישראל והרגו רבים מהם כולל את שאול המלך ובנו יהונתן. אחרי התבוסה הקשה, בא דוד המלך לחזק את לב העם וציווה לְלַמֵּ֥ד בְּנֵֽי־יְהוּדָ֖ה קָ֑שֶׁת שינצחו את הפלישתים וינקמו את מות הנופלים.

"ויאמר דוד: אחרי שגיבורי ישראל נפלו צריכים בני יהודה ללמדם מלחמה ולמשוך בקשת" (רש"י שמ"ב א). מוסיף המלבי"ם שם: הבטיחם הקב"ה לגרש מפניהם ז' עממים כאמור "הנני גורש מפניך את האמורי" בדרך נס ולא יצטרכו לקשת ומלחמה אלא ה' הניח מן העמים שלא כבשנום לנסות בם את ישראל. גם היום לא זכינו ואנחנו נאלצים לכבוש את הארץ בדרך הטבע; במלחמה עם נשק.

המלחמה בטרור היא מלחמה תמידית בדומה למלחמה בעמלק (עם לק דם. עם של רוצחים). "וַיֹּ֨אמֶר ה' אֶל־מֹשֶׁ֗ה … כִּֽי־יָד֙ עַל־כֵּ֣ס יָ֔הּ מִלְחָמָ֥ה לַה' בַּֽעֲמָלֵ֑ק מִדֹּ֖ר דֹּֽר" (שמות י"ז). מבאר הספורנו "האל יתברך נשבע שתהיה לו מלחמה בעמלק מדור דור, ואנו חייבים להלחם בו בכל דור ודור, כאמרם (סנהדרין כ ב) ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק…" ללמדך; מי שפגש מחבל חייב לנטרלו מיד. דינו כדין רודף. בן מוות הוא כאמור "הבא להרגך – השכם להרגו" (ברכות נ"ח). הקודם לנטרל מחבל – זוכה.

"אִם־בַּמַּחְתֶּ֛רֶת יִמָּצֵ֥א הַגַּנָּ֖ב וְהֻכָּ֣ה וָמֵ֑ת אֵ֥ין ל֖וֹ דָּמִֽים" (שמות כ"א). תנו רבנן: אין לו דמים אם זרחה השמש עליו. וכי השמש עליו בלבד זרחה? אלא: אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום עמך – הרגהו, ואם לאו – אל תהרגהו. (סנהדרין ע"ב).

גם היום חייבים להקדים ולהכות במחבלים לבל יעזו חלילה לפגוע בנו שוב. אין להכיל התגרויותיהם. אין להגיע עמהם להסדרה. יש לנטרלם. לכן, כל תלמיד בתום לימודיו התיכוניים חייב להיות מוכן "בדרכי הגבורה והמלחמה" (אברבנאל שמואל ב' פ"א פי"ט) להרוג כל מחבל הבא להרוג יהודים ומתנגד לשיבת ציון.

יש להבין, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל ככתוב בתורת משה. באין תורה. אין יהדות. ובאין יהדות אין ארץ ישראל. לכן על מדינת ישראל להכיר בתלמוד תורה ערך עליון. בחור ישיבה שיעבור טירונות יוכל להמשיך ללמוד בישיבה קדושה ושירותו זה יחשב – שירות מעליותא – לא פחות ממי שבחר לשרת בצבא כתומך לחימה או כל שירות לאומי אחר.

מאידך, אני סובר שאזרח הבוחר לעשות שירות קרבי ומסכן את חייו זכאי לקבל שכר הוגן מהחודש הראשון לשירותו כלוחם.