המועצה הדתית

מזכרת בתיה

על צה"ל לשחרר את החטופים

 אין מנהלים משא ומתן עם מחבלים לשחרור חטופים. אסור לקיים עמם  תהדייה או הסדרה אלא מצווה לחסלם. עדיף לפני שפוגעים בנו. בל נשכח! אמנת החמאס מבקשת לחסל את מדינת ישראל ולהקים על חורבותיה מדינה איסלאמית. לא בכדי אמרה התורה "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים" (דברים כ"ה י"ז). עמלק – עם לק דם. עם של רוצחים צמאי דם. נגדם יש לנהל מלחמה תמידית עד השמדתם ע"פ הכלל – הבא להרגך השכם להורגו.

 ממשלת ישראל היתה צריכה להודיע קבל עם עולם: אם החמאס לא ישחרר מיד את כל החטופים המצויים בידם, חיים ומתים כאחד, יבוא צה"ל וישחררם בכח הזרוע גם אם יאלץ להחריב את עזה. אחרי הטבח שעשו בעוטף עזה על העולם להבין; טרוריסטים מחסלים! לא מדברים. לא בכדי אמרה התורה "מלחמה לה' בעמלק מדור דור" (שמות י"ז). מלחמת "חרבות ברזל" היא מלחמה תמידית עד חיסול כל המחבלים באשר הם.

 הרמב"ם קובע שמתפקידי המלוכה – משפט ומלחמה. מדין מלך, ממשלת ישראל רשאית לנהל משא ומתן לשחרור החטופים. להחלטותיה ולמעשיה יש תוקף חוקי והלכתי. גם אם יתברר שטעתה על האזרחים לשאת בתוצאות. כמאמין באלוהי ישראל אני גם יודע שלב מלכים ושרים ביד ה'.

 ממשלת ישראל ב- 21.5.1985 משחררת 1151 מחבלים תמורת שלושה חיילים.  עסקת ג'יבריל זו המיטה עלינו את אסון האינתיפאדה והקמת ארגון החמאס. ב- 18.10.2011 תמורת החייל גלעד שליט שוחררו 1027 מחבלים ואת נחת זרועם ואכזריותם ראינו בעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד. בנוסף גם חטפו מאות ישראלים לעזה. מוכח שכל עסקת פדיון שבויים שמדינת ישראל סיכמה עם מחבלים הביאה עלינו  ביזיונות וייסורים והרוגים רבים.

 פדיון שבויים מצוה רבה היא. חשובה. גדולה. הנביא ירמיהו (ט"ו ב') אומר "והיה כי יאמרו אליך אנא נצא ואמרת אליהם: כה אמר ה' – אשר למות למות ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי" אמר רבי יוחנן: "כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו" (ב"ב ח' ב'). שבי קשה ביותר. "דכולהו איתנהו ביה". מפרש רש"י: בכח השובים לעשות בשבויים כרצונם; לרוצחם נפש או להרעיבם ועוד.

 אעפ"כ המשנה (גיטין פ"ד מ"ו) אומרת "אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם". החשש שמא השובים יתאמצו לשבות עוד יהודים ולקבל דמי כופר רבים יותר. חשש נוסף שמא תיאבון השובים יגבר עד שהפודים יתרוששו. במקרה של סכנה ודאית התירו חז"ל לשלם יותר מכדי דמיהם (מאירי). ממשיכה המשנה "ואין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם" שמא השובים יתעללו בשבויים הנותרים. רבן שמעון בן גמליאל אומר מפני תקנת השבויים" השבויים הנותרים בידיהם. נפקא מינא אם ביד השובים שבוי אחד. בנידון דידן שחרור בפעימות עלול להגביר את הסכנה לחיי הנותרים בשבי לכן על העסקה לכלול שחרור כל החטופים מיד ועכשיו.